Onze ICT diensten:

pakketselectie

Pakketselectie

Hoe bepaalt u welke software het beste voldoet aan uw wensen en eisen. En lijkt het aanbod niet erg veel op elkaar? Liderado ondersteunt u in bet besluitproces, op inhoudelijk en functioneel vlak. Maar ook op commercieel gebied!

Advisering

Advisering

Bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen zijn niet altijd met elkaar in evenwicht. Liderado fungeert als sparringpartner in korte workshop-sessies. Gericht op  beleid, commercie,  logistiek, bedrijfsvoering, operationele processen, change management en informatie- voorziening.  Eindproduct:  schematisch overzicht van uw  strategische en/of operationele uitdagingen + oplossings- richting(en). In begrijpelijke taal!

Projectleiding

Projectleiding

Implementatie van een informatiesysteem heeft pas succes als het invoeringstraject soepel verloopt – en de organisatie er beter van wordt. Het op tijd en binnen het budget implementeren van een informatiesysteem is afhankelijk van een goede voorbereiding en een perfecte uitvoering. Liderado neemt zorgvuldig deze voorbereiding en uitvoering uit handen.

technische-implemenatie

Technische implementatie

Als u weet waar u heen wilt met uw bedrijfssoftware zijn er op software-niveau nog talloze manieren om het  te implementeren. Bijvoorbeeld wanneer er koppelingen met andere systemen aan te pas komen. Liderado denkt mee  over de in uw situatie optimale manier om de juiste technische oplossing te realiseren. Door de brede ervaring in allerlei sectoren en disciplines weten we dat er vaak veel meer manieren zijn om een technische oplossing te realiseren, dan je in eerste instantie zou denken.

Functionele-implementatie

Functionele (her)implementatie

Uw software-systeem is gekozen, of draait al een tijdje. Maar past het binnen uw cultuur en procesgang? Zijn de autorisaties duidelijk? En welke sjablonen, documenten en gegevens worden nu echt gebruikt? En waar komen al die gegevens eigenlijk vandaan? De tevredenheid van de gebruikers geeft de uiteindelijke doorslag voor het succesvol slagen van een software implementatie. We ondersteunen u graag om van elke implementatie een succes te maken!

Software-testen

Software testen

Geen overzicht over alle (software)test- methodieken? Behoefte aan de inzet van een daadkrachtige testconsultant? Neem contact met ons op voor het aanbod.