21 september 2012: Relatiedag Serenga
Onderwerp
Serenga nodigt klanten en relaties met hun partners uit.
Doelgroep
Klanten en relaties van Serenga en Liderado.

Programma (onder voorbehoud)
10.00 uur       ontvangst
10.15 uur       korte toespraak door Serenga team
11.00 uur       Uitleg Floriade
12.00 uur       Begin culinaire rondwandeling
15.00 uur       Koffie met gebak
16.00 uur       Afsluiting
Locatie
Floriade, Venlo